Better Life Story

Eind jaren tachtig kwam een aantal mannen van 60 jaar en ouder, niet meer aan het arbeidsproces gebonden, regelmatig bij elkaar om in de zomer wekelijks één middag te tennissen. Herendubbel want enkelspel was te vermoeiend!

Deze mannen vonden dat zij deze tennismeetings ook in de winter moesten voortzetten. Zo gezegd, zo gedaan. Baancapaciteit was er. Gezellig! De vraag werd gesteld of er binnen onze tennisvereniging onder onze leeftijdsgenoten belangstelling zou zijn om aan te schuiven in plaats van thuis duimen te draaien. Druppelsgewijs kwamen er in de loop der tijd enthousiastelingen zich melden. Na twee jaar was de groep uitgegroeid tot 15 à 20 man en werd er met toestemming van het bestuur op woensdagmorgen getennist. Tussen 10.30 en 11.00 uur werd het tennisspel gestaakt om gezellig met elkaar koffie te drinken en wetenswaardigheden uit te wisselen. De naam ”Better Life” was er nog niet maar wel een inlegpot van fl 10,-- om gezellig koffie te drinken. Wout de Natris was kassier en wanneer de pot leeg was kregen de deelnemers van hem een seintje om weer te betalen. Reuze gezellig en plezierig.

Na deze inleiding het verdere verhaal. De vraag: Is deze groep voor uitbreiding vatbaar? Zo ja hoe is uitbreiding te realiseren? Maar het belangrijkste komt nu. Geen ballotage! Men moest wel lid zijn van onze tennisvereniging. Vanaf welke leeftijd kon men zich aansluiten? De minimum leeftijd werd 55 jaar. Ook was het principe dat iedereen met iedereen moet spelen. Er werd zo ingedeeld dat een sterke speler met een minder sterke op de baan stond.

Het idee van Better Life werd een succes. Zowel sociaal als maatschappelijk. Na verloop van tijd werden er ook wandelingen en fietstochten georganiseerd.  Aan alle evenementen die bij Better Life georganiseerd worden kunnen de dames van onze Better Life leden deelnemen behalve aan het tennissen op woensdagmorgen,
Alle activiteiten worden onder de aandacht gebracht via publicatie in de Mepper en via een persoonlijke e-mail.

Organisatie

Zoals u in de Better Life story kunt lezen is “Better Life” een groep van mannen van 55 jaar of ouder, die op recreatieve wijze met elkaar de tennissport bedrijven.

Daarnaast worden er andere activiteiten georganiseerd waarbij soms ook de partners van harte welkom zijn. Het zomer- en wintertennis, alsmede alle activiteiten die worden ontplooid, worden door de leden zelf georganiseerd.

Better Life heeft geen bestuur. Voor de aansturing van activiteiten zijn er enkele leden ”de musketiers” die de coördinatie verzorgen. Van hen ontvangt de leden dan ook enkele malen per jaar per e-mail informatie waarin de activiteiten worden aangekondigd.
Als er mannen zijn die ook eens graag deel willen nemen aan de activiteiten van Better Life,  dan nodigen wij hen  van harte uit contact op te nemen met een der musketiers.( hun gegevens staan bij de contactinformatie )

Better Life Overzicht