56 jaar TV PRINSENBEEK

• door vrijwilligers
 
Prinsenbeek, april 2003

Wat ooit een wens was van een paar liefhebbers ontstond door bemiddeling van een kapelaan en werd één van de grootste tennisverenigingen in Nederland. Gelet op de grootsheid van de voorgaande lustrumfeesten zal de viering van het 50-jarig bestaan in 2006 al in voorbereiding zijn. Hoe heeft het allemaal zo ver kunnen komen?
In 1952 ontstond het idee een tennisbaan aan te leggen. 30 handtekeningen waren niet genoeg om de gemeente van haar standpunt af te brengen; Prinsenbeek werd niet rijp geacht voor het in stand houden van een baan. In de jaren daarna sprak kapelaan van Dongen daarover met de heer Lotstra, het hoofd van de jongensschool Heilig Hart aan de Schoolstraat. In 1956 werden lijnen uitgezet op de achterspeelplaats.

1956

Met een echte stoeptegelbaan en een contributie van f. 12,50 werd de ‘avond’vereniging een feit (overdag schoolplein, ’s avonds netten overeind).

Een paar jaar later mochten de stoeptegels worden omgedraaid. De baan ‘zonder’ richels maakte beter spel mogelijk. Niet zo geweldig dat voorkomen kon worden dat de spelers van de bezoekende partij bij de competitie in 1966 rechtsomkeerd maakten bij het zien van de baan. Dan maar een verliespunt.

10 jaar was tennissen op deze baan een feest voor de sterk in omvang wisselende vereniging.

1960 werd een belangrijk jaar. De eerste tennisleraar Tess van de Biggelaar ging aan de slag. Nog een grootser feit was het eerste Mepperbal. Dit bracht meer dan 25 jaar een CV De Meppers. Zij namen regelmatig deel aan de carnavalsoptocht. Vanaf 1964 was het Mepperbal op vrijdagavond in De Elsakker. Dit allemaal vòòr de tijd van ‘glaasje op laat je rijden’.

Helaas is dit goede gebruik rond 1990 een stille dood gestorven

Veel leut werd door een klein clubje afgewisseld met sport. Zo klein dat bij minder dan 10 leden besloten werd het tennissen te stimuleren door de contributie te verlagen naar f. 5,-.

 


Tennisinstuiven voor de jeugd der lagere scholen droegen volgens de burgemeester bij aan de lichamelijke vorming en een goede vrijetijdsbesteding van de jeugd. Het ledental groeide snel tot 40 eind 1965.

1966

Het lidmaatschap van de KNLTB volgde in 1966. Weer zo’n belangrijk jaar met de eerste competitiedeelname en op 4 juli het in gebruik nemen van twee gravelbanen aan de Heikantsestraat (op de plaats van de huidige banen 2 en 3). Het was noodzakelijk de contributie van de 65 leden te verhogen met 800% om de huur aan de gemeente te kunnen betalen. ‘Mede door toename van het aantal forenzen’ steeg het ledental eind 1967 tot 90. Vanaf dat moment stegen ook de prestaties van de teams. Het eerste team werd in 1968 kampioen in de 5de klasse.                      Een sterke groei leidde in 1970 tot het in gebruik nemen van een derde baan en een houten clubhuis. Deze ruimte is 5 jaar met ‘de voetbal’ gedeeld. Geen luxe, maar veel beter dan vòòr die tijd. Het clubonderkomen van de vereniging was vanaf 1967 beperkt tot ’t Kot…

een houten kleedhok zonder douche.

Na de eerste ledenstop in 1970 verbeterde de communicatie met de leden. Tot dan diende het parochieblad ‘Gertrudisklok’ als ‘gewaardeerd spreekbuis voor het bestuur’. De eerste DE MEPPER verscheen in april 1971.

‘Vaste rubrieken houden ten nauwste verband met ons verenigingsleven en met de beoefening van de tennisport in het algemeen’.

De adresetiketten werden gemaakt door de namen en adressen op A4 te typen, uit te knippen en op te plakken.

De vereniging groeide met het dorp mee. In 1973 weer twee banen erbij en plannen voor een stenen tennispaviljoen (da’s uiteraard heel wat anders dan een houten clubhuis).

Slim was het oprichten van de Sesap ( Stichting Exploitatie Sportaccomodaties Prinsenbeek) voor zowel voetbalvereniging Beek-Vooruit als de tennis.

Geld werd geleend van leden en ondernemers; de ‘honderd ballenclub’.

Op 9 augustus 1975 opende burgemeester Baetens het stenen paviljoen.

1976

Vanaf dat moment is er geen houden meer aan. Grootse donderdagavond instuif, feesten, steeds meer banen verlicht, grote deelname aan toernooien, een ledental van 700 eind 1977. Twee kunststofbanen met een blaashal die elk winterseizoen werd opgezet en afgebroken door vrijwilligers.

Het nieuwe paviljoen heeft 17 jaar (tot 1992) zwaar geleden onder het feestgedruis.

Het jeugdtoernooi kreeg grote bekendheid. Na het overlijden van de initiator ontving het internationale Piet Geerts-toernooi spelersploegen uit o.a. Amerika en India. De internationale ploegen logeerden bij leden. De nationale ploegen kampeerden op de tijdelijke camping tegenover het park bij Wout en Adje Oosterhout.

Van kunststofbanen naar kunstgras en 3 banen erbij. Dat was in 1984 nodig om de 1000 leden lange wachttijden aan het afhangbord te besparen. Het was de tijd dat nog zonder onderlinge afspraak kon worden getennist. Altijd waren er spelers in voor een partij. De banen vol, de bar bezet en het vroege vogeltoernooi begon echt om 06.00 uur.              

1986

stond in het teken van het grootse 6elustrumfeest. Drie dagen activiteiten in en rond een enorme feesttent. Eetfeest, disco, koppeltoernooi, hoeden- en brillenparade, midsummernightparty, koud buffet, champagnebrunch met brassband, het kon niet op. Op zondag onder begeleiding van de stem van Willem Duys. Met zijn vriend van de bekende fietsenfabriek gaf hij een tennisdemonstratie.

Een forse verschuiving van banen en de overgang naar een driebaans blaashal vond plaats in 1987/1988.

Openingswedstrijd door Brenda Schultz en Carin Bakkum.

Het ledental schommelt van 1000 naar ca. 1250 en licht terug. Het aantal staat sinds 1977 op 10% van de bevolking van Prinsenbeek. De plannen voor een nog groter paviljoen met dito bar, keuken en kleedgelegenheid blijven niet uit.

Het nieuwe paviljoen wordt op 4 april 1992 geopend door wethouder Oomen.

1996

Met de privatisering van de vereniging in het 40stejaar is een nieuwe stap gezet op het actiepad. Kort daarna is de uitbreiding gerealiseerd waarmee totaal 17 banen (waarvan 3 kunstgras in de blaashal) beschikbaar komen voor de leden.

Het park, paviljoen en het terras.

Doorgroeien lijkt regel. De vereniging versterkt in de kwaliteit. Onder andere met een totale aanpassing van de keuken en de kleed- en doucheruimten. Met zo’n 1420 leden aan het begin van seizoen 2003 is het nodig de communicatie in een eigentijds jasje te steken.

Na website-initiatieven van enkele toernooien is er sinds eind 2003 gewerkt aan een echte clubsite.

2004

In de loop van 2004 is de website uitgegroeid tot een uiterst complete informatiebron met verenigingsgegevens, actualiteiten, toernooien, competitie, evenementen, foto's, inschrijfmogelijkheden, enz.

In dit 48ste jaar van het bestaan van de club groeide ook het aantal leden tot boven de 1500!!

2008

Vanaf 2008 begon ook de sponsoring binnen de tennisvereniging toe te nemen. Dit had tot gevolg dat er 6 jaar op rij een 4-sterren Nationaal Ranglijst-toernooi naast het Open Toernooi werd georganiseerd. Hieraan deed de amateur-top van Nederland mee. Eveneen werden er een aantal Belgen gerecruteerd, wat tot gevolg had dat het toernooi tot 2 keer tot door een Belgische speler gewonnen werd. Tevens werden de trainingsuren van de selectie-teams uitgebreid.

Dit heeft tot gevolg gehad dat het 1e mix-team landelijk zondag in het komende seizoen uitkomt in de 1e klasse.
Ook de sterkte van andere selectieteams is in de breedte toegenomen.

Door de inval van de crisis werden de sponsorinkomsten ook teruggedrongen.

Inmiddels staat het ledenaantal op 1250.Het Park overzicht