Bestuursbesluiten afgelopen maanden

Het bestuur heeft besloten dat zij naast het formele bestuurlijke overleg(iedere 1e maandag van de maand), ook themabijeenkomsten gaat organiseren om de verdieping te zoeken in een bepaald onderwerp. Commissies worden van harte uitgenodigd om hiervoor onderwerpen in te brengen.

Het bestuur heeft ook besloten dat zij in het begin van het nieuwe jaar, te weten op 12 januari 2015, een activiteiten kick-off gaat organiseren. In deze bijeenkomst worden alle activiteiten voor het komende jaar op inhoud besproken met de voorzitters van de genodigde commissies. Hiermee wordt een draaiboek per activiteit gecreëerd v.w.b. de sponsoring, bezetting bar en keuken, park en communicatie activiteiten.

Er zijn nieuwe toeschouwersbanken in de maak voor de banen 10 tot en met 17.                

Naast de leden van de  parkcommissie moet het streven zijn dat meerdere vrijwilligers de sproei installatie kunnen bedienen. Hier wordt aan gewerkt.

Introducépasje: er wordt geen fysiek pasje meer uitgereikt. Op uw eigen pas wordt aangetekend dat u dubbel kunt afhangen. Wanneer u hiervoor interesse hebt, kunt u een aanvraag indienen bij Jolanda van Loon. Zij is te bereiken via:Ledenadministratie@tvprinsenbeek.nl

Nieuws overzicht