Wist-u-dat

 • de club dringend op zoek is naar versterking van het vrijwilligersbestand; dit op bestuurlijk niveau, alsmede o.a.binnen de jeugdcommissie en in het webteam voor het beheer van de nieuwe website. De club blij is met iedereen die zich hiervoor aanmeldt, mag ook “projectmatig”. Wilt u onze club komen versterken of heeft u nog twijfels wat het precies inhoudt, neem dan contact op met een van de bestuursleden. Lees verderop in deze nieuwsbrief ook de Bestuursbabbel van onze voorzitter Willem Vermeulen.
 • de vereniging beschikt over een gloednieuwe digitale camera om nóg mooiere actieplaatjes van jullie allen te schieten?
   
 • Mepper nummer 3 van 2014 binnenkort alweer bij u op de mat ligt?
 •  het Blaashaltoernooi er weer is in januari?
   
 • de Wintercompetitie weer volop bezig is?
   
 • het Familietoernooi helaas is afgeblazen door te weinig deelnemers en dit waarschijnlijk aan de herfstvakantie ligt?
   
 • er nog banen te huur zijn in de blaashal!
   
 • eventuele opzeggingen van het lidmaatschap dienen uiterlijk vóór 31 december 2014 te zijn ontvangen. Dit kan via het opzegformulier op onze website of per e-mail: ledenadministratie@tvprinsenbeek.nl. Een opzegging is pas definitief wanneer u hiervan een bevestiging heeft ontvangen. Deze ontvangt u binnen 2 weken na verzending van het opzegformulier.                                         
Nieuws overzicht