Vervolg blaashal

Beste leden,

Allereerst een sportief 2015 toegewenst.  Het bestuur vindt het fijn te kunnen melden dat we veel steunbetuigingen van leden en van andere tennisclubs hebben gekregen. Op ons verzoek aan verenigingen/hallen in de regio om onze club te ondersteunen d.m.v. het ter beschikking stellen van banen tegen een gunstig tarief is veelal positief gereageerd.

 

Het bestuur is eind 2014 weer bij elkaar geweest en heeft de volgende zaken te melden:

De expert van de verzekering is de schade komen opnemen. Uitsluitsel over uitkering van de verzekering hebben we nog niet.  Maar dat het de vereniging  extra vrijwilligerstijd en geld gaat kosten staat buiten kijf.

 

Bestuursbesluiten:

 • De baanhuur wordt in principe aan de huurders gerestitueerd vanaf zaterdag 27 december jl.  Daarnaast heeft het bestuur contact opgenomen met de omliggende verenigingen die tegen een gelijk of gereduceerd tarief een aantal huurders zou kunnen onderbrengen en dit  binnen of buiten.

  Mocht u nog willen tennissen deze winter, dan kunt u zelf contact opnemen met de volgende verenigingen die hun hulp hebben aangeboden:

  TV Markant (Breda)
  RICO (St. Willebrord)
  De Leeuwerik (Zundert)
  TopShot (Etten-Leur/Oudenbosch)
  De Lindonk (Zevenbergen)
  Heksenwiel (Haagse Beemden)
  Rijsbergse Tennis Club

  Mocht u het te restitueren bedrag volledig dan wel deels willen schenken aan TV Prinsenbeek dan zouden wij  u als bestuur  zeer erkentelijk zijn en kunt u dit kenbaar maken door een mail te sturen aan: penningmeester@tvprinsenbeek.nl

 

 • De jeugd- en seniorentrainingen worden (grotendeels) bij andere verenigingen ondergebracht. De leden die tennisles hebben worden hierover door Martijn of Arthur geïnformeerd.

 

 • De Wintercompetitie heeft een plek gevonden bij TV Markant en kan dus doorgaan. De deelnemers zijn inmiddels geïnformeerd door de organisatoren van de wintercompetitie.

 

 

5 januari is de volgende bestuursvergadering. Wij houden u op de hoogte.

 

Hartelijke groet,

Namens het bestuur TV Prinsenbeek

Nieuws overzicht