Besluit extra Algemene Leden Vergadering van 24 februari j.l.

Besloten is over te gaan tot de bouw van een nieuwe blaashal vóór 1 oktober 2015.

Nieuws overzicht