Uitnodiging Algemene Leden Vergadering TV Prinsenbeek

Zoals al eerder is aangekondigd op maandag 2 februari jl, nodigt het bestuur van TV Prinsenbeek haar leden uit voor de Algemene Leden Vergadering op donderdag 12 maart 2015 om 19.30 uur in het paviljoen aan de Heikantsestraat 37a te Prinsenbeek.

 

Op de agenda:

 

Mededelingen

 

Notulen ALV 2014

 

Financieel resultaat 2014

 

Kascommissie

 

Begroting 2015

 

Vaststellen contributie en inschrijfgelden

 

Resultaat 2014 & Activiteiten 2015

 

Beleidsplan

 

Sponsoren/sponsor worden

 

Vertrek en nieuwkomers binnen de commissie(s) en het bestuur

 

Prinsenbeker

 

Rondvraag

 

 

 

Vanaf zaterdag 7 maart kunt u de stukken (agenda, notulen ALV 2014, verkorte jaarcijfers 2014) opvragen bij Angela van Vliet: penningmeester@tvprinsenbeek.nl .

 

Nieuws overzicht