(Tijdelijke) vervanging secretaris

Vanwege omstandigheden van persoonlijke aard heeft onze secretaris, Riny van Pelt, aangegeven voor onbepaalde tijd niet de tijd en energie te kunnen steken in zijn activiteiten voor de vereniging die zouden moeten.
Uiteraard betreuren wij dit als bestuur, maar respecteren en waarderen vooral de professionele wijze waarop Riny hiermee omgaat.

Omdat wij wel voort willen en moeten, hebben wij gezocht naar iemand die op korte termijn de taken van Riny kan waar- en overnemen. Gelukkig hebben wij in Jacgues de Craen de persoon gevonden die zich hiertoe bereid heeft verklaard. Jacques heeft ondertussen de beschikking over het e-mailadres secretaris@@tvprinsenbeek,nl. U kunt hem daar dan ook bereiken, mocht dat nodig zijn. Uiteraard  wensen Jacques veel plezier en succes bij zijn tijdelijks activiteiten

Nieuws overzicht