Uitkomst enquete ondergrond hal

Zoals u hebt kunnen zien, is een enquete uitgeschreven waarin u bent gevraagd uw mening te geven over welke ondergrond er in de nieuwe blaashal dient te komen. Met een overgrote meerderheid van 63% heeft u gekozen voor een smashcourt variant.

 

Het bestuur zal zich aan deze uitslag confirmeren en heeft de capaciteitscommissie ondertussen opdracht gegeven hieraan uitvoering te geven.

Nieuws overzicht