Investeringsplan

Het bestuur gaat de komende tijd inventariseren welke investeringen de komende jaren nog op ons park en paviljoen gedaan moeten worden. .

Op deze manier kunnen we de juiste keuzes maken. Te denken valt onder andere aan de parkverlichting op banen 10 tot en met 17 en de sanitaire ruimtes van het clubgebouw. Aan de verschillende commissies zal gevraagd worden om hun wensen aan te geven

Nieuws overzicht