Vooraankondiging enquête

Het bestuur vindt het belangrijk dat we samen een vereniging bouwen en onderhouden die van ons allemaal is. Het is daarom van belang te weten welke verbeter- en aandachtspunten onze leden voor de vereniging zien. Om hier een duidelijk beeld van te krijgen, is besloten een enquête te houden. Deze enquête, die 20 tot 25 vragen bevat, wordt zeer binnenkort per mail onder alle leden verspreid. Hierin zullen allerhande onderwerpen aan de orde komen. Doordat het aantal vragen redelijk beperkt is gehouden, kost het niet meer dan een paar minuten de vragenlijst in te vullen. U zou het bestuur en vooral uzelf een groot plezier doen wanneer u de moeite zou willen nemen deze in te vullen. In het mailbericht wat u ontvangt, staan de invulinstructies duidelijk vermeld.

De uitkomsten van de enquête worden gebruikt om meerjarenplannen samen te stellen en uit te voeren. U weet dus zeker dat uw stem wordt gehoord.

Nieuws overzicht