Gebruik blaashal en COVID-19 maatregelen

Gebruik blaashal en COVID-19 maatregelen

Door TV Prinsenbeek is onderzoek gedaan of het gebruik van de blaashal in het winterseizoen veilig is. Bij zowel de leverancier van de blaashal, de KNLTB en het RIVM is navraag gedaan of aanvullende maatregelen genomen moeten worden om besmetting met COVID-19 te voorkomen. De blaashal valt onder de categorie overdekte binnensportaccommodaties en voldoet aan alle eisen die door verschillende instanties hieraan worden gesteld. Mits het protocol wordt nageleefd zijn aan het tennissen in de blaashal geen grotere risico’s verbonden.

Op advies van de KNLTB zal wekelijks de CO2-concentratie in de blaashal worden gemeten. De uitkomsten van deze meting is een indicatie voor de kwaliteit van de aanwezige lucht. Indien de CO2-waardes boven de door de overheid gestelde norm komen, wordt de blaashal direct gesloten en worden aanvullende maatregelen genomen.

Indien de regering aanvullende maatregelen neemt ten aanzien van COVID-19, bestaat de mogelijkheid dat de blaashal (tijdelijk) gesloten wordt of dat aanvullende maatregelen worden genomen.

Om verder verspreiding van COVID-19 te voorkomen gelden voor het gebruik van de blaashal de volgende regels:

1. Bent u verkouden, grieperig of heeft u koorts blijf thuis en kom niet naar het tennispark!

2. Houd op het park en in de blaashal minimaal 1,5 meter afstand.

3. De blaashal mag pas betreden worden, nadat de voorgaande spelers de blaashal verlaten hebben.

4. Toeschouwers tijdens het vrij spelen en de tennislessen zijn niet toegestaan.

Mochten er vragen zijn ten aanzien van de  COVID-19 maatregelen kunt u een e-mail sturen naar voorzitter@tvprinsenbeek.nl

Nieuws Overzicht