Better Life Activiteiten

Nieuwjaarsborrel in eerste helft van januari.

Zomertennis op woensdagmorgen van 09.00 uur tot 12.00 uur van april t/m oktober.

Better Life Invitatietoernooi: op een maandag in begin juli.

Better Life Lunchtoernooi Super Plus
Hierbij worden ook de dames boven de 50 jaar van onze vereniging via  e-mail en website uitgenodigd om in te schrijven. Dit toernooi vindt medio augustus plaats.

Wintertennis (in de blaashal van 1 oktober t/m 31 maart)
Hiervoor moet worden ingeschreven via een apart formulier, vóór eind januari in verband met het aantal te reserveren banen.

Jaarlijks uitstapje
In het algemeen in de eerste helft van mei. Hierbij zijn ook de partners van harte welkom. Dit uitstapje wordt georganiseerd door een aantal Better Life leden en duurt een gehele dag met als afsluiting een diner.

Fietsen (in de zomermaanden op dinsdag om de vier weken)
Enkele Better Life leden organiseren dit en geven een programma uit. Partners zijn van harte welkom.
 
Wandelen (gedurende het gehele jaar)
Ook dit wordt door enkele Better Life leden georganiseerd. De wandelingen zijn op dinsdag om de 14 dagen, ’s zomers afgewisseld met het fietsen. Partners kunnen meewandelen.
 
Winterse maaltijden
Om de contacten levendig te houden worden er in de winterperiode drie maaltijden georganiseerd : mosselen met garnituur, boerenkool met worst en erwtensoep.

Voorafgaande aan deze maaltijden wordt er door een van de leden een presentatie gehouden over een interessant onderwerp.

Opgave vindt plaats via een aanmeldingsformulier wat via de e-mail toegestuurd wordt.

Plaats: het tennispaviljoen.