Haalbaarheidsonderzoek padel

De eventuele aanleg van padelbanen door TV Prinsenbeek, moet steunen op een positief besluit van de ALV van de vereniging. Op de ALV van 23 september 2020 is besloten, dat daarom eerst een haalbaarheidsonderzoek plaats zal vinden. De definitieve besluitvorming ten aanzien van een eventuele aanleg van de padelbanen staat op de agenda van de ALV van maart 2021.

Het onderzoek naar padel richt zich op een aantal zaken:

Goede informatie naar de leden en geïnteresseerden

Via diverse kanalen, waaronder deze website, Prinsenbeeknieuws en social media, informeren we de leden van TV Prinsenbeek en overige geïnteresseerden over padel en de plannen van TV Prinsenbeek. Ook informeren we actief de leden van andere sportverenigingen in Prinsenbeek, zoals Beek Vooruit (voetbal) en HCP (hockey), omdat ervaring leert dat deze leden in verband met de zomer(stop) interesse hebben in een sport ernaast.

Verder zijn we van plan om een aantal padelclinics te organiseren. Uiteraard kan dit pas zodra dit past binnen de COVID-19 richtlijnen van de rijksoverheid, de veiligheidsregio en de gemeente Breda.

Inventarisatie behoeften leden en niet-leden

We doen onderzoek onder de leden van TV Prinsenbeek, maar ook daarbuiten kijken we naar de interesse voor en ook weerstand tegen de aanleg van padelbanen bij TV Prinsenbeek. Daarvoor is een enquête opgesteld die hier is te benaderen. De resultaten worden eind februari 2021 verzameld en verwerkt in het haalbaarheidsonderzoek.

Locatie en realisatie

Ook de mogelijke locatie van de padelbanen op ons park maakt onderdeel uit van het onderzoek. We winnen hiervoor advies in bij mogelijke leveranciers van padelbanen. Ten aanzien van zowel de aanleg als de ligging van de padelbanen wordt door het bestuur een voorstel aan de ALV gedaan waarin uiteindelijk (door de leden) hierover wordt besloten.

De business case

We vragen diverse offertes aan bij leveranciers van padelbanen. Daarbij kijken we naar duurzame oplossingen voor een lange termijn business case.

Ook onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn in het kader van subsidies en/of belastingvoordelen vanuit de gemeente Breda en/of de landelijke overheid. Additionele inkomsten als Crowdfunding en baanverhuur worden ook meegenomen in de business case.

Het is de verwachting dat de aanleg van padelbanen zeer waarschijnlijk een positieve invloed heeft op het ledenbestand. Zowel voor wat betreft de uitstroom van bestaande leden als ook de toestroom van nieuwe leden. We zullen leden behouden door de nieuwe uitdaging die padel biedt en uiteraard zal padel ook nieuwe leden aantrekken. Ook verwachten we dat het aantal zomerchallenge-leden door padel zal toenemen. De aantallen zijn nu moeilijk te voorspellen, maar daar wordt in december, januari en februari onderzoek naar gedaan en worden verwerkt in de business case.

Het spreekt voor zich dat we de huidige contributie met de komst van padelbanen niet willen verhogen. Of dat haalbaar wordt uitgezocht en maakt onderdeel uit van het haalbaarheidonderzoek.