Het park

Onderstaande plattegrond vervangt een uitgebreide beschrijving van het park. De tennisbanen liggen in het Sportpark de Heikant, Heikantsestraat 37a in Prinsenbeek. Tijdens seizoen en openstellingsuren van het paviljoen tel. 076-5415661. Alle banen zijn voorzien van verlichting.

Met 14 verlichte gravelbanen is er altijd wel ruimte om een bal te slaan. Tijdens toernooien wordt geprobeerd enkele banen vrij te houden. In de permanente blaashal liggen 3 kunst-grasbanen. De blaashal is in het seizoen in principe niet beschikbaar voor vrij tennis. Wel als uitwijk voor training, competitie en toernooien. De blaashal wordt van 1 oktober tot 31 maart verhuurd.

Lees meer

56 jaar TV PRINSENBEEK

• door vrijwilligers
 
Prinsenbeek, april 2003

Wat ooit een wens was van een paar liefhebbers ontstond door bemiddeling van een kapelaan en werd één van de grootste tennisverenigingen in Nederland. Gelet op de grootsheid van de voorgaande lustrumfeesten zal de viering van het 50-jarig bestaan in 2006 al in voorbereiding zijn. Hoe heeft het allemaal zo ver kunnen komen?
In 1952 ontstond het idee een tennisbaan aan te leggen. 30 handtekeningen waren niet genoeg om de gemeente van haar standpunt af te brengen; Prinsenbeek werd niet rijp geacht voor het in stand houden van een baan. In de jaren daarna sprak kapelaan van Dongen daarover met de heer Lotstra, het hoofd van de jongensschool Heilig Hart aan de Schoolstraat. In 1956 werden lijnen uitgezet op de achterspeelplaats.

Lees meer