Nieuwe leden info

Het lidmaatschap van de Tennisvereniging Prinsenbeek staat open voor inwoners van Prinsenbeek

Aan het lidmaatschap zijn twee voorwaarden verbonden;

  • De leden vanaf 18 jaar verrichten 2x per jaar bardienst
  • De leden geven een machtiging af tot automatische incasso (zie hierna).

Het  digitale inschrijf- en machtigingsformulier kan voorzien van een handtekening en een geuploade pasfoto worden aangemeld bij de ledenadminstratie, Na ontvangst trachten wij deze zo spoedig mogelijk te verwerken. Na terugkoppeling van de KNLTB ontvang ik uw bondsnummer, welke ik per mail communiceer als ook de inlogcode voor het plannen van uw bardiensten. Nadat deze zijn gepland en uw contributie is voldaan en het tennispasje is ontvangen zal deze af te halen zijn in het paviljoen op 28 en 29 maart van 10:00 tot 12:00

Bij de inschriving van nieuwe jeugdleden kan ook de jeugdtraining via de ledenadministratie worden geregeld ( zie hierna training en lesgelden jeugd)

Het verengingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar, het tennisseizoen loop normaliter van 1 april tot 31 oktober (gravelbanen). Exacte opening van het park wordt ieder jaar vastgesteld in de ALV.

Adreswijzigingen kunt u zelf doorvoeren door in te loggen op de website van TV Prinsenbeek of via een mail naar de ledenadminstratie.

Als u per volgend seizoen een nieuwe foto op uw tennislabel wenst, kunt u een nieuwe pasfoto uploaden door in te loggen op de site en naar uw persoonlijke gegevens te gaan.

Opzeggen kan met een mail naar de https://www.tvprinsenbeek.nl/index.php?page=Email&email_md5key=ca0ede78ecf15450c7fa1bd668727178&email_to_name=mailto%3Aledenadministratie%40tvprinsenbeek.nl&sidh=d481ff791e92f6c25fc903e3bb70576b&returnpage=Lid_worden

De opzeggingen voor het nieuwe verenigingsjaar moeten voor 31 december van het voorafgaande jaar binnen zijn. Een opzegging is pas definitief wanneer u hiervan een bevestiging heeft ontvangen. Deze ontvangt u binnen 2 weken na de verzending van uw opzegmail. 

Voor al uw vragen over uw kidmaatschap of wijzigingen kunt u mailen naar: ledenadministratie@tvprinsenbeek.nl

De overige adressen van bestuur, commisies e.d. vind je bij bestuur & commissies