Trainen bij TV Prinsenbeek

De trainingen bij TV Prinsenbeek zijn verdeeld in 2 tijdvakken, namelijk zomer en winter. Het tijdvak van de zomertraining is van 1 april tot 1 oktober. Het tijdvak van de wintertraining is van 1 oktober tot 1 april.

 

Zomertrainingen:

Wanneer je lid bent van TV Prinsenbeek kun je je opgeven voor trainingen middels het hiervoor beschikbare inschrijfformulier. Ook kinderen die op de wachtlijst staan dienen een inschrijfformulier hiervoor in te vullen. Dit is met name belangrijk om de beschikbaarheid en voorkeuren door te kunnen geven.

Na de inschrijfperiode zal op basis van alle binnengekomen inschrijvingen een indeling worden gemaakt. Wanneer er plaats is in een groepje zullen de kinderen op volgorde van hun plaats op de wachtlijst worden ingedeeld. Het kan voorkomen dat niet aan alle wensen kan worden voldaan.

De indeling van de training zal zo spoedig mogelijk na het einde van de inschrijfperiode via de website www.tvprinsenbeek.nl bekend worden gemaakt.

 

Wintertrainingen:

Nieuwe jeugdleden dienen zich eerst aan te melden bij de ledenadministratie middels het Aanmeldings- en Machtigingsformulier lidmaatschap waarna zij op de wachtlijst zullen worden geplaatst. Daarna kan men zich ook inschrijven voor de training. Na de inschrijfperiode zal op basis van de binnengekomen inschrijvingen een indeling worden gemaakt. Wanneer er plaats is in een groepje zullen de kinderen op volgorde van hun plaats op de wachtlijst worden ingedeeld.

Voor de wintertraining geldt de volgende volgorde van indelen:

    - 1e de jeugdleden
    - 2e leden van TV Prinsenbeek
    - 3e Overige

De indeling van de training zal zo spoedig mogelijk na het einde van de inschrijfperiode via de website www.tvprinsenbeek.nl bekend worden gemaakt.

 

Downloads: