Status aanleg padelbanen

Op 14 september jl.  is de ALV akkoord gegaan met de aanleg van 2 padelbanen. De padelcommissie is vervolgens aan de slag gegaan met de selectie van een leverancier die de padelbanen kan aanleggen en het regelen van de subsidie, financiering en vergunning.

Wij hebben ‘Het Geluidsburo’ gevraagd een akoestisch onderzoek (quick scan) uit te voeren voor de aanleg van de padelbanen. De belangrijkste conclusies uit hun rapport zijn:
“Er blijkt dat de bestaande (en bestemde en vergunde) tennisbanen dominant zijn voor het geluidniveau ter plaatse van de woningen ten zuiden van het park. De geluidbijdrage van de 2 padelbanen is 4 tot 14 dB lager dan de geluidbijdrage van de tennisbanen en is relatief beperkt ter plaatse van de woningen. Het geluid van de 2 padelbanen wordt grotendeels gemaskeerd door het geluid van de tennisbanen. De kans op eventuele hinder lijkt klein gezien het grote verschil tussen de geluidbijdrage van de tennisbanen versus dat van de padelbanen. Een geluidscherm van 3 meter hoog reduceert de geluidbijdrage van de padelbanen met nog 2 dB extra. De bijdrage van de padelbanen is daarmee nog minder relevant. De kans op hinder is daarmee nog verder geminimaliseerd.”
De conclusie van het akoestisch onderzoek is kort samengevat dat de padelbanen nauwelijks extra geluidshinder opleveren. Echter de geluidshinder van de huidige tennisbanen is veel relevanter. Om die reden heeft de gemeente Breda nog geen vergunning verleend voor de aanleg van de padelbanen. Momenteel zijn wij met de gemeente in overleg om te komen tot een oplossing waarbij het eventueel plaatsen van een geluidsscherm langs de banen 10 en 14 een van de opties is. Deze optie zullen wij uiteraard ook met de direct omwonenden bespreken voordat een besluit kan worden genomen. 

Wij blijven zorgvuldigheid van het te doorlopen proces bovenaan onze prioriteitenlijst houden en streven naar een oplossing die voor alle betrokkenen bevredigend is. Het spreekt voor zich dat gezien de recente ontwikkelingen er geen planning is af te geven over een mogelijke aanleg van padelbanen.