Oneigenlijk gebruik van de hal

Wij merken helaas dat er oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van onze tennishal. Ofwel, er wordt gespeeld zonder dat een baan is gereserveerd. En dat is jammer. Wij wijzen erop dat tennissers die spelen zonder te betalen zullen worden beboet voor €.50,00. Dat is zonde van het geld. Een baan huren, kost namelijk €.14,00 per uur. Wanneer een dubbel gespeeld wordt, komt dit neer op €.3,50 per persoon. Dat is dus een te verwaarlozen bedrag.

Het is mogelijk om de baan per uur te huren. U kunt een email sturen aan blaashal@tvprinsenbeek.nl en het wordt direct voor u geregeld.

Nieuws overzicht