Nieuwe leden info

Het lidmaatschap van de Tennisvereniging Prinsenbeek staat open voor inwoners van de gemeente Breda. De banen van TV Prinsenbeek zijn, zolang het weer het toelaat, het hele jaar geopend. 

Inschrijven:

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor onze vereniging. Nadat wij het volledig ingevulde formulier hebben ontvangen zullen wij uw inschrijving bij de KNLTB aanmelden. Vanuit de KNLTB ontvangen wij uw pasje wat u na het plannen van uw bardienst(-en) in ontvangst kunt nemen.

Bij de inschrijving van nieuwe jeugdleden kan ook de jeugdtraining via de ledenadministratie worden geregeld ( zie hierna training en lesgelden jeugd)

Adreswijzigingen

Adreswijzigingen kunt u zelf doorvoeren door in te loggen op de website van TV Prinsenbeek of via een mail naar de ledenadministratie.

Nieuwe foto op label?

Als u per volgend seizoen een nieuwe foto op uw tennislabel wenst, kunt u een nieuwe pasfoto uploaden door in te loggen op de site en naar uw persoonlijke gegevens te gaan.

Opzeggen lidmaatschap

De opzeggingen voor het nieuwe verenigingsjaar moeten voor 31 december van het voorafgaande jaar binnen zijn. Een opzegging is pas definitief wanneer u hiervan een bevestiging heeft ontvangen. Deze ontvangt u binnen 2 weken na de verzending van uw opzegmail. 

Opzeggen kan met een mail naar de ledenadministratie@tvprinsenbeek.nl

Voor al uw vragen over uw lidmaatschap of wijzigingen kunt u mailen naar: ledenadministratie@tvprinsenbeek.nl

De overige adressen van bestuur, commisies e.d. vind je bij bestuur & commissies