Blaashal

 

Het zomerseizoen is nog in volle gang maar wij kijken ook al weer vooruit naar het komende winterseizoen. Op de Algemene Ledenvergadering hebben we met de aanwezigen onder meer geconstateerd dat de blaashal en het wintertennis prima naast elkaar kunnen bestaan!

 

Maar ook dat de blaashal-opbrengst de laatste jaren is teruggelopen.

 

Het aantal huurders is nagenoeg constant, maar zou wat hoger mogen zijn. Gestegen energiekosten (+30% ten opzichte van 2017!) hebben ons echter een aantal zaken doen besluiten:

 

TARIEVEN

 

* Per 2019 vervalt het daltarief. We hebben vastgesteld dat het aantal huurders in de daluren helaas niet is toegenomen.

 

* Het uurtarief gaat voor leden van €14 naar €15 (niet-leden €18).

 

VERBETERING BEZETTING + EFFICIËNTIE | In voorbereiding 

 

 

* We willen EENDAGSTOERNOOIEN OP ZATERDAGEN mogelijk gaan maken in de periode oktober-maart en gaan een standaardtarief van € 250 per volledige dag hanteren. Dagdelen huren is ook mogelijk en tariefaanpassing bij baromzet of andere inkomsten voor de club is bespreekbaar.

 

* Bestaande huurders krijgen 10% KORTING op het 2019-tarief als zij nieuwe huurders voor een nog niet benutte baan werven. Er zijn nog enkele aantrekkelijke uren beschikbaar! 

 

 

We gaan het makkelijker maken een LOSSE BAAN TE HUREN. Via een nog uit te werken oplossing waarbij we baanbeschikbaarheid inzichtelijker en betaling makkelijker willen maken.

 

Interesse in baanhuur komende winter? Eendagstoernooi in de blaashal organiseren? Benader ons via blaashal@tvprinsenbeek.nl voor de mogelijkheden!

 

 

 

Nieuws Overzicht