Drank en glazen

Helaas hebben wij moeten constateren dat met regelmaat glazen vanachter de bar verdwijnen. Nu kunnen wij ons niet voorstellen dat dit met opzet gebeurt, dus wij vragen u een extra oogje in het zeil te houden en ons te melden wanneer u merkt dat een van uw medeleden of gasten van de vereniging deze per ongeluk meeneemt. Overigens blijft het niet bij glazen, maar ook flessen wijn en zelfs kratten bier weten de weg naar de uitgang te vinden zonder langs de kassa te zijn gegaan. U begrijpt dat wij wel genoodzaakt zullen zijn na te denken over maatregelen wanneer in deze bijzonder ongewenste situatie geen verandering komt.

Tegoeden KNLTB-pas

Sinds dit jaar kunt u, zoals bekend, alleen nog met pinpas of met uw KNLTB-pas betalen in ons paviljoen. Het is uiteraard mogelijk dat u aan het einde van het seizoen nog een tegoed op laatstgenoemde pas hebt staan. Dit wordt automatisch overgeheveld naar uw pas voor het seizoen 2017. U bent dit tegoed dus niet kwijt!!

Belangrijk!! IVA verplichting voor alle leden die bardienst draaien!

Het schenken van alcohol brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Zo is het van groot belang dat jongeren onder de 18 jaar absoluut geen alcohol kunnen verkrijgen in ons paviljoen. Daarnaast willen we alcoholmisbruik en rijden onder invloed voorkomen. Vanuit de Drank- en Horecawet is het verplicht (artikel 9 lid 3) dat onze barvrijwilligers weten wat de regels zijn met betrekking tot het schenken van alcohol. Deze verplichting dient te worden ingevuld door de barvrijwilligers de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) te laten volgen. Deze door NOC*NSF opgestelde internetinstructie stelt iedereen in staat om straks op een verantwoorde manier alcohol te kunnen schenken. Wanneer je de teksten en filmpjes hebt gezien en gelezen, ben je in staat om de test te maken waarmee je een gekwalificeerde barvrijwilliger wordt en je bardienst mag draaien op tijdstippen dat er alcohol wordt geschonken. De instructie wijst zichzelf. Na afloop van de test ontvangt onze bar coördinator een e-mail met daarin jouw certificaat. Het bestuur wil er zeker van zijn dat eenieder die vanaf het nieuwe seizoen bardienst draait het IVA-certificaat heeft en stelt daarom het KNLTB pasje pas ter beschikking aan diegene die de bardienst gevuld heeft (dat was al een verplichting) maar daarnaast ook het IVA-certificaat heeft behaald en heeft doorgestuurd naar de bar coördinator. Dus: als je bardiensten dient te draaien dan betekent geen IVA-certificaat ook geen KNLTB-pas! Voor de instructie ga je naar https://www.tvprinsenbeek.nl/index.php?page=449&sid=1

IVA-instructie

iva-instructie

IVA verplichting voor alle leden die bardienst draaien!

Het schenken van alcohol brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee. Zo is het van groot belang dat jongeren onder de 18 jaar absoluut geen alcohol kunnen verkrijgen in ons paviljoen. Daarnaast willen we alcoholmisbruik en rijden onder invloed voorkomen. Vanuit de Drank- en Horecawet is het verplicht (artikel 9 lid 3) dat onze barvrijwilligers weten wat de regels zijn met betrekking tot het schenken van alcohol. Deze verplichting dient te worden ingevuld door de barvrijwilligers de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) te laten volgen. Deze door NOC*NSF opgestelde internetinstructie stelt iedereen in staat om straks op een verantwoorde manier alcohol te kunnen schenken. Wanneer je de teksten en filmpjes hebt gezien en gelezen, ben je in staat om de test te maken waarmee je een gekwalificeerde barvrijwilliger wordt en je bardienst mag draaien op tijdstippen dat er alcohol wordt geschonken. De instructie wijst zichzelf. Na afloop van de test ontvangt onze bar coördinator een e-mail met daarin jouw certificaat. Het bestuur wil er zeker van zijn dat eenieder die vanaf het nieuwe seizoen bardienst draait het IVA-certificaat heeft en stelt daarom het KNLTB pasje pas ter beschikking aan diegene die de bardienst gevuld heeft (dat was al een verplichting) maar daarnaast ook het IVA-certificaat heeft behaald en heeft doorgestuurd naar de bar coördinator. Dus: als je bardiensten dient te draaien dan betekent geen IVA-certificaat ook geen KNLTB-pas!

Klik rechtsboven aan deze pagina op de knop IVA-test. Als je de test wilt maken vul dat bij email adres barverantwoordelijke in: iva@tvprinsenbeek.nl en vul de naam van de barverantwoordelijke in, Conny Bot. Zie de afbeelding hieronder. Als  je de test succesvol hebt afgerond en het emailadres juist hebt ingevuld ontvangt de bar coördinator een kopie van jouw certificaat.

Heel veel succes!