Contacten Better_Life

Kosten en adressen
De contributie voor de leden is € 8,-- ; voor de partners van onze overleden leden € 3,50. Het bedrag dient te worden overgemaakt naar bankrekening :

NL53RABO 0300831021 t.n.v. Better Life.

Als je meer wilt weten of lid wil worden, neem dan contact op met een van de Musketiers :

Riny Arnouts        – tel 5414563
Piet Taks
Wim Langen         -  tel 5414450
Jacques de Feijter  – tel 5498262


Ons mailadres is betterlife@tvprinsenbeek.nl
Versie: dd  28-01-2015