Automatische incasso

Alle betalingen van contributie (inclusief verhoging "barboete"), lesgelden jeugd, competitiebijdragen en huur blaashal worden verricht aan de Penningmeester van de vereniging.

Vanwege de beperking van de administratieve werkzaamheden is vastgesteld dat deze betalingen, m.u.v. de "barboete" door middel van automatische incasso worden geïnd.

De leden de vereniging geven daartoe een doorlopende machtiging af.